Pożyczka prywatna


Szyta na miarę

Jak przebiega i ile trwa proces udzielenia pożyczki?

Złożenie wniosku do naszej kancelarii wraz z opisem sytuacji Pożyczkobiorcy, podstawowymi dokumentami i wnioskowaną kwotą finansowania.

Analiza wniosku klienta, zakończona udzieleniem wstępnej decyzji – do 24 godzin.

Spotkanie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji nieruchomości lub samochodu i omówienia szczegółów współpracy, po którym zostaje podjęta ostateczna decyzja. Rozmowa z klientem jest dla nas kluczowym elementem warunkującym wypłatę pożyczki.

Przygotowanie dokumentacji związanej z umową pożyczki oraz zabezpieczeniem transakcji.

Spotkanie w kancelarii notarialnej w celu podpisania dokumentów oraz wypłaty środków na rachunek Pożyczkobiorcy

Cała procedura trwa maksymalnie tydzień i jest uzależniona głównie od współpracy z Pożyczkobiorcą. Pomimo, iż nie  jesteśmy zobligowani do badania zdolności kredytowej i BIKu klienta, chcemy zebrać również komplet dokumentów finansowych, aby obiektywnie ocenić ryzyko udzielenia finansowania i realną możliwość spłaty. Szybkość kompletowania dokumentów determinuje ostateczny czas potrzebny do udzielenia pożyczki.

Koszty związane z udzieleniem pożyczki:

1. Oprocentowanie – 20% w skali roku, podzielone na 12 miesięcznych rat
2. Prowizja za udzielenie pożyczki
3. Opłaty notarialne i sądowe związane z ustanowieniem zabezpieczenia.

Wszystkie wymienione wyżej koszty są doliczone do kapitału, dzięki czemu Pożyczkobiorca nie musi posiadać żadnego wkładu własnego i może otrzymać pełną kwotę, o którą zawnioskował, jeśli pozwala na to wartość zabezpieczenia. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku oraz spotkania z klientem. Na wszystkie dodatkowe opłaty oraz każdą ratę odsetkową wystawiana jest faktura VAT, która umożliwia klientowi odliczenie podatku dochodowego.

Wszystkie umowy podpisywane są na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Za przedłużenie umowy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, jednak warunkiem takiej operacji jest terminowa spłata miesięcznych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę. Wszystkie koszty poza oprocentowaniem naliczane są tylko za pierwszy rok trwania pożyczki. Następnie klient zobowiązany jest wyłącznie do spłaty rat odsetkowych, ustalonych w umowie pożyczki, niezależnie od tego na jaki okres zostanie przedłużona umowa.

 

Szczegóły oferty

20% rocznych kosztów

Indywidualna forma spłaty rat – już od 950 zł miesięcznie, za każde pożyczone 50 tys.

Obsługa prawna i notarialna

Przejrzyste umowy

Kredytowana prowizja

Brak ukrytych kosztów

Decyzja i wypłata środków nawet w 3 dni

Wymagane zabezpieczenie na nieruchomości lub samochodzie

Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł – w przypadku samochodu

Minimalna kwota pożyczki 50.000 zł – w przypadku nieruchomości

 

Wytyczne zabezpieczenia:

Mieszkanie lub dom w dowolnej miejscowości w Polsce, której liczba mieszkańców przekracza pięćdziesiąt tysięcy. Jeśli liczba mieszkańców jest mniejsza niż pięćdziesiąt tysięcy, miejscowość musi znajdować się do 10 kilometrów od miasta z liczbą mieszkańców powyżej dwustu tysięcy.

Nieruchomość może być obciążona hipoteką, jak też może być wobec niej prowadzona egzekucja komornicza. W takich przypadkach przy wypłacie pożyczki spłacamy wszystkie długi za klienta. Jeśli pozwala na to wartość nieruchomości, możemy doliczyć również dodatkową kwotę na dowolny cel.

W przypadku pożyczki pod zastaw samochodu, pojazd musi zostać w posiadaniu naszej firmy na strzeżonym parkingu. Wraca on do pożyczkobiorcy w momencie spłaty pożyczki. Korzystanie z zastawionego samochodu jest niemożliwe z uwagi na zbyt duże ryzyko uszkodzenia lub kradzieży.

Najczęściej zadawane pytania

1. Skąd pochodzą pieniądze ?

Pieniądze pochodzą z rąk prywatnych inwestorów, którzy poprzez naszą kancelarię inwestują je między innymi w prywatne pożyczki. Posiadamy odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby skutecznie przeprowadzać tego rodzaju transakcje z korzyścią dla obydwu stron.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania pożyczki prywatnej bez zabezpieczenia na nieruchomości ?

Zdarzają się sporadyczne przypadki, kiedy prywatna pożyczka zostaje udzielona z zabezpieczeniem innym niż nieruchomość. Każda transakcja musi mieć jednak odpowiednie pokrycie, które pozwoli na ewentualne odzyskanie kapitału oraz odsetek.

3. Co w przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki ?

Każdy pożyczkobiorca w sytuacji losowej ma prawo zgodnie z umową do 7 lub 14 dniowego opóźnienia bez żadnych konsekwencji. W praktyce wszyscy nasi klienci są w stałym kontakcie z kancelarią, dzięki czemu na bieżąco mogą informować o ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele powodów niezależnych od Pożyczkobiorcy, które mogą mieć wpływ na regularną spłatę. Podstawą jest w takiej sytuacji regularny kontakt, który pozwala uniknąć komplikacji.

4. Czy mogę stracić nieruchomość pomimo całkowitej spłaty pożyczki ?

Przepisy prawa dokładnie regulują kwestię zwrotu nieruchomości. Jeśli Pożyczkobiorca spłacił całość swoich zobowiązań w terminie, określonym w umowie pożyczki, Pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić nieruchomość. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, Pożyczkobiorca może dochodzić tego na drodze postępowania sądowego i z całą pewnością zakończy się to dla niego pozytywnie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej spłatę wszystkich należnych rat i całości kapitału.

5. Co to jest Lenderson ?

Lenderson jest spółką zajmującą się pozyskiwaniem i udzielaniem prywatnych pożyczek. Kontrahenci współpracujący z firmą, poprzez naszą wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, mają możliwość efektywnego zagospodarowania wolnych środków, inwestując je w rynek pożyczek prywatnych. Jest to w pełni zorganizowany i legalny podmiot, którego założyciele pracują w branży finansów i nieruchomości od 2009 roku, a wszelkie umowy i procedury stosowane w Lenderson, zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka prywatna?

Maksymalny okres pożyczki to 3 lata. Umowy są zawierane zawsze na 6 miesięcy i przedłużane na wniosek klienta. Warunki cenowe oraz ustalenia z Pożyczkodawcą nie zmieniają się wraz z przedłużeniem umowy.

7. Jakie nieruchomości mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia ?

Mieszkania i domy zlokalizowane w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 70 000.

8. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata pożyczki ?

Pożyczkobiorca zgodnie z umową ma prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty pożyczki. Warunki, na których następują te czynności, są indywidualnie ustalane w każdej umowie.