Szczegóły oferty:

bajtlik

Kwota pożyczki:

od 50.000 zł
do 1.000.000 zł

procent

Oprocentowanie roczne:

15%(od 725 zł raty miesięcznej za każde pożyczone 50.000 zł)

calendar

Okres finansowania:

od 6 do 36 miesięcy

wzrost

Forma spłaty:

oprocentowanie płatne miesięcznie, kapitał jednorazowo na koniec

protect

Obowiązkowe zabezpieczenie:

mieszkanie lub dom (miejscowość powyżej 70.000 mieszkańców lub cała aglomeracja śląska)

book

Forma zabezpieczenia:

wpis hipoteki, rygor egzekucji art. 777 §1 KPC

wykres

LTV:

70%

people

Dla kogo:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe lub kapitałowe, również na start

cel

Na jaki cel:

bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

calc

Koszty uruchomienia:

notariusz, pośrednictwo finansowe, przygot- owanie dokumentów, wycena nieruchomości, obsługa wierzytelności, w całości kredytowane

arrow

Przedłużenie:

brak jakichkolwiek opłat za przedłużenie umowy po 6 miesiącach

clock

Czas realizacji:

nawet 2 dni robocze, oddostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów

$

Wypłata pożyczki:

oraz wszelkie wpłaty związane z pożyczką wyłącznie na rachunek bankowy

paras

Nagrywanie czynności notarialnych,

ze zgodą na wykorzystanie w sądzie – jako gwarancja przestrzegania przepisów prawa oraz prawidłowego wywiązywania się z postanowień umowy

book

Umowy i procedury

zweryfikowane przez organy administracji państwowej

location

Obszar działania:

cała Polska

check

Łączny koszt pożyczki w pierwszym roku wynosi 22%, a od drugiego roku zaledwie 15% z możliwością odliczenia podatku dochodowego ! Jest to oferta porównywalna z bankowym kredytem inwestycyjnym, na który trzeba czekać miesiącami !

Skontaktuj się z nami

Wszystkie umowy podpisywane są na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Za przedłużenie umowy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, jednak warunkiem takiej operacji jest terminowa spłata miesięcznych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę. Wszystkie koszty poza oprocentowaniem naliczane są tylko za pierwszy rok trwania pożyczki. Następnie klient zobowiązany jest wyłącznie do spłaty rat odsetkowych, ustalonych w umowie pożyczki, niezależnie od tego na jaki okres zostanie przedłużona umowa.

Wypłacamy pożyczki wyłącznie zabezpieczone hipoteką na nieruchomości mieszkalnej (mieszkanie lub dom). Wszelkie inne zabezpieczenia tj. samochody, maszyny, hale magazynowe, ziemie rolne lub pożyczki bez zabezpieczenia nie są brane pod uwagę.

Wniosek

Złożenie wniosku do naszej kancelarii wraz z opisem sytuacji Pożyczkobiorcy, podstawowymi dokumentami i wnioskowaną kwotą finansowania.

Analiza

Analiza wniosku klienta, zakończona udzieleniem wstępnej decyzji – do 24 godzin.

Spotkanie z pożyczkobiorcą

w celu weryfikacji nieruchomości i omówienia szczegółów współpracy, po którym zostaje podjęta ostateczna decyzja. Rozmowa z klientem jest dla nas kluczowym elementem warunkującym wypłatę pożyczki.

Przygotowanie dokumentacji

związanej z umową pożyczki oraz zabezpieczeniem transakcji.

Spotkanie w kancelarii notarialnej

w celu podpisania dokumentów oraz wypłaty środków na rachunek Pożyczkobiorcy

Cała procedura trwa maksymalnie tydzień i jest uzależniona głównie od współpracy z Pożyczkobiorcą. Pomimo, iż nie  jesteśmy zobligowani do badania zdolności kredytowej i BIKu klienta, chcemy zebrać również komplet informacji na temat sytuacji finansowej firmy, aby obiektywnie ocenić ryzyko udzielenia finansowania i realną możliwość spłaty. Szybkość kompletowania dokumentów determinuje ostateczny czas potrzebny do udzielenia pożyczki.

Najczęściej zadawane pytania

1. Skąd pochodzą pieniądze ?

Pieniądze pochodzą z rąk prywatnych inwestorów, którzy poprzez naszą kancelarię inwestują je między innymi w prywatne pożyczki. Posiadamy odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby skutecznie przeprowadzać tego rodzaju transakcje z korzyścią dla obydwu stron.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania pożyczki prywatnej bez zabezpieczenia na nieruchomości ?

Każda pożyczka udzielona przez naszą firmę musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

3. Co w przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki ?

Każdy pożyczkobiorca w sytuacji losowej ma prawo zgodnie z umową do 7 lub 14 dniowego opóźnienia bez żadnych konsekwencji. W praktyce wszyscy nasi klienci są w stałym kontakcie z kancelarią, dzięki czemu na bieżąco mogą informować o ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele powodów niezależnych od Pożyczkobiorcy, które mogą mieć wpływ na regularną spłatę. Podstawą jest w takiej sytuacji regularny kontakt, który pozwala uniknąć komplikacji.
<div></div>

4. Czy mogę stracić nieruchomość pomimo całkowitej spłaty pożyczki ?

Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokładnie regulują kwestie postępowania z tego rodzaju zabezpieczeniem. Jeśli Pożyczkobiorca spłaci całość swoich zobowiązań w terminie, określonym w umowie pożyczki, Pożyczkodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, Pożyczkobiorca może dochodzić tego na drodze postępowania sądowego wraz z roszczeniem odszkodowawczym. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej spłatę wszystkich należnych rat i całości kapitału. W przypadku niespłacenia pożyczki lub wypowiedzenia umowy zgodnie z jej postanowieniami, hipoteka umożliwia jednak wierzycielowi skuteczne odzyskanie pieniędzy poprzez licytację nieruchomości dłużnika.

5. Co to jest Lenderson ?

Lenderson jest spółką zajmującą się pozyskiwaniem i udzielaniem prywatnych pożyczek. Kontrahenci współpracujący z firmą, poprzez naszą wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, mają możliwość efektywnego zagospodarowania wolnych środków, inwestując je w rynek pożyczek prywatnych. Jest to w pełni zorganizowany i legalny podmiot, którego założyciele pracują w branży finansów i nieruchomości od 2009 roku, a wszelkie umowy i procedury stosowane w Lenderson, zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka prywatna?

Maksymalny okres pożyczki to 3 lata. Umowy są zawierane zawsze na 6 miesięcy i przedłużane na wniosek klienta. Warunki cenowe oraz ustalenia z Pożyczkodawcą nie zmieniają się wraz z przedłużeniem umowy.

7. Jakie nieruchomości mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia ?

Mieszkania i domy zlokalizowane w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 70 000.

8. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata pożyczki ?

Pożyczkobiorca zgodnie z umową ma prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty pożyczki. Warunki, na których następują te czynności, są indywidualnie ustalane w każdej umowie.