Pożyczka prywatna


Szyta na miarę

Jak przebiega i ile trwa proces udzielenia pożyczki?

Złożenie wniosku do naszej kancelarii wraz z opisem sytuacji Pożyczkobiorcy, podstawowymi dokumentami i wnioskowaną kwotą finansowania.

Analiza wniosku klienta, zakończona udzieleniem wstępnej decyzji – do 24 godzin.

Spotkanie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji nieruchomości lub samochodu i omówienia szczegółów współpracy, po którym zostaje podjęta ostateczna decyzja. Rozmowa z klientem jest dla nas kluczowym elementem warunkującym wypłatę pożyczki.

Przygotowanie dokumentacji związanej z umową pożyczki oraz zabezpieczeniem transakcji.

Spotkanie w kancelarii notarialnej w celu podpisania dokumentów oraz wypłaty środków na rachunek Pożyczkobiorcy

Cała procedura trwa maksymalnie tydzień i jest uzależniona głównie od współpracy z Pożyczkobiorcą. Pomimo, iż nie zwracamy uwagi na zdolność kredytową i BIK klienta, chcemy zebrać komplet dokumentów, aby obiektywnie ocenić ryzyko udzielenia finansowania i realną możliwość spłaty. Szybkość kompletowania dokumentów determinuje ostateczny czas potrzebny do udzielenia pożyczki.

Koszty związane z udzieleniem pożyczki:

1. Oprocentowanie – 20% w skali roku.
2. Prowizja za udzielenie pożyczki
3. Opłaty notarialne i sądowe związane z ustanowieniem zabezpieczenia.
4. Wycena zabezpieczenia

Wszystkie koszty poza oprocentowaniem naliczane są tylko za pierwszy rok trwania pożyczki. Następnie klient zobowiązany jest wyłącznie do spłaty rat odsetkowych, ustalonych w umowie pożyczki.

Wszystkie wymienione wyżej koszty są doliczone do kapitału, dzięki czemu Pożyczkobiorca nie musi posiadać żadnego wkładu własnego i może otrzymać pełną kwotę, o którą zawnioskował, jeśli pozwala na to wartość zabezpieczenia. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku oraz spotkania z klientem. W przypadku, gdy Pożyczkobiorcą jest firma, na wszystkie dodatkowe opłaty oraz każdą ratę odsetkową wystawiana jest faktura VAT, która umożliwia klientowi odliczenie podatku dochodowego.

Wszystkie umowy podpisywane są na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Za przedłużenie umowy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, jednak warunkiem takiej operacji jest terminowa spłata zobowiązań przez Pożyczkobiorcę.

Szczegóły oferty

20% odsetek rocznie

Indywidualna forma spłaty rat – już od 950 zł miesięcznie, za każde pożyczone 50 tys.

Obsługa prawna i notarialna

Przejrzyste umowy

Kredytowana prowizja

Brak ukrytych kosztów

Decyzja i wypłata środków nawet w 3 dni

Wymagane zabezpieczenie na nieruchomości lub samochodzie

Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł – w przypadku samochodu

Minimalna kwota pożyczki 50.000 zł – w przypadku nieruchomości

Najczęściej zadawane pytania

1. Skąd pochodzą pieniądze ?

Pieniądze pochodzą z rąk prywatnych inwestorów, którzy poprzez naszą kancelarię inwestują je między innymi w prywatne pożyczki. Posiadamy odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby skutecznie przeprowadzać tego rodzaju transakcje z korzyścią dla obydwu stron.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania pożyczki prywatnej bez zabezpieczenia na nieruchomości ?

Zdarzają się sporadyczne przypadki, kiedy prywatna pożyczka zostaje udzielona z zabezpieczeniem innym niż nieruchomość. Każda transakcja musi mieć jednak odpowiednie pokrycie, które pozwoli na ewentualne odzyskanie kapitału oraz odsetek.

3. Co w przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki ?

Każdy pożyczkobiorca w sytuacji losowej ma prawo zgodnie z umową do 7 lub 14 dniowego opóźnienia bez żadnych konsekwencji. W praktyce wszyscy nasi klienci są w stałym kontakcie z kancelarią, dzięki czemu na bieżąco mogą informować o ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele powodów niezależnych od Pożyczkobiorcy, które mogą mieć wpływ na regularną spłatę. Podstawą jest w takiej sytuacji regularny kontakt, który pozwala uniknąć komplikacji.

4. Czy mogę stracić nieruchomość pomimo całkowitej spłaty pożyczki ?

Przepisy prawa dokładnie regulują kwestię zwrotu nieruchomości. Jeśli Pożyczkobiorca spłacił całość swoich zobowiązań w terminie, określonym w umowie pożyczki, Pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić nieruchomość. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, Pożyczkobiorca może dochodzić tego na drodze postępowania sądowego i z całą pewnością zakończy się to dla niego pozytywnie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej spłatę wszystkich należnych rat i całości kapitału.

5. Co to jest Lenderson ?

Lenderson jest spółką zajmującą się pozyskiwaniem i udzielaniem prywatnych pożyczek. Kontrahenci współpracujący z firmą, poprzez naszą wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, mają możliwość efektywnego zagospodarowania wolnych środków, inwestując je w rynek pożyczek prywatnych. Jest to w pełni zorganizowany i legalny podmiot, którego założyciele pracują w branży finansów i nieruchomości od 2009 roku, a wszelkie umowy i procedury stosowane w Lenderson, zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka prywatna?

Maksymalny okres pożyczki to 3 lata. Umowy są zawierane zawsze na 6 miesięcy i przedłużane na wniosek klienta. Warunki cenowe oraz ustalenia z Pożyczkodawcą nie zmieniają się wraz z przedłużeniem umowy.

7. Jakie nieruchomości mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia ?

Mieszkania i domy zlokalizowane w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 70 000.

8. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata pożyczki ?

Pożyczkobiorca zgodnie z umową ma prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty pożyczki. Warunki, na których następują te czynności, są indywidualnie ustalane w każdej umowie.