Czym różni się BIK od BIG – najważniejsze różnice

document-428338_1920
Category: Kredyt

Informacje o zobowiązaniach finansowych

Żaden rynek finansowy nie może istnieć bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli. Właśnie dlatego na całym świecie powstały instytucje mające na celu zbieranie i przechowywanie danych na temat wszystkich zobowiązań finansowych. Polska nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem – kilka organizacji od lat zbiera wszystkie dane, czuwając nad przebiegiem informacji o dłużnikach i chroniąc tym samym interesy tak firm i instytucji, jak również osób prywatnych. Dzięki temu obie strony mają jasną sytuację, co do tego na co się decydują w momencie podpisania umowy. Każdy, kto miał okazję zetknąć się z tematem kredytów czy długów, na pewno słyszał o czymś takim jak BIK lub BIG – to dwa główne organy odpowiedzialne za zbieranie i przechowywanie danych finansowych. Jednak przez podobieństwo nazw, wielu osobom nadal myli się, czym różni się BIK od BIG, a te różnią się od siebie w wielu kwestiach.

Czym jest BIK?

BIK to instytucja, która została powołana po to, żeby gromadzić i udostępniać dane dotyczące historii kredytowej różnych banków oraz SKOK-ów. Do BIK trafia każdy, kto choć raz zaciągnął w banku lub innej instytucji finansowej jakiekolwiek zobowiązanie finansowe – obojętnie czy był to kredyt gotówkowy, mieszkaniowy, karta kredytowa czy spłata mebli na raty. Wszystko to automatycznie jest zgłaszane do BIK. Należy przy tym podkreślić, że do BIK oprócz negatywnych informacji kredytowych, trafiają też te pozytywne, które w przyszłości przy ubieganiu się o kredyt mogą stanowić sporą zaletę.

Czym jest BIG?

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej to podmiot, gromadzący informacje o dłużnikach. Na chwilę obecną w Polsce działają trzy takie biura:

– Krajowy Rejestr Długów

– Rejestr Dłużników ERIF

– InfoMonitor

Każde z nich posiada oddzielną, całkowicie niezależną bazę danych i skupia się na nieco innych aspektach. Przykładowo, InfoMonitor jest jedynym biurem umożliwiającym dostęp do baz BIK oraz Związku Banków Polskich, natomiast Rejestr Dłużników zleca czynności windykacyjne oraz gromadzi zarówno negatywne, jak i pozytywne informacje o osobach fizycznych oraz przedsiębiorstwach.

Pięć najważniejszych różnic między BIK a BIG

Podstawa prawna – BIK działa na podstawie ustawy o Prawie Bankowych, natomiast BIG opiera się na ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych. Oznacza to między innymi, że z BIK korzystać mogą tylko banki oraz SKOK-i, z BIG natomiast różne przedsiębiorstwa, instytucje czy osoby fizyczne.

Przekaz danych – do BIK informacje przekazują tylko banki oraz instytucje upoważnione do udzielania kredytów (np. SKOK-i), do BIG dłużnika może zgłosić praktycznie każdy – zakłady ubezpieczeń, banki, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy prądu, gazu, operatorzy telefonii oraz telewizji, a nawet osoby fizyczne.

Wpis na listę – Do rejestru BIK trafia każdy, kto podjął zobowiązanie finansowe w banku lub innej instytucji finansowej (w umowach znajduje się zgoda na umieszczenie w BIK). Do BIG wpisywane są osoby, które zalegają ze spłatą zobowiązania od co najmniej 60 dni – w przypadku konsumentów minimalna kwota zadłużenia kwalifikująca do wpisu do BIG wynosi 200 zł, zaś w przypadku firm 500 zł.

Usuwanie danych – usunięcie negatywnej historii kredytowej z rejestru BIK jest prawie niemożliwe – gdy ktoś zalega ze spłatą ponad 60 dni i mimo zawiadomienia o zgłoszeniu do BIK nie ureguluje spłaty, informacja o niespłaconym zadłużeniu będzie przechowywana w BIK przez okres pięciu lat. Jeżeli bank nie popełnił żadnego błędu, nic nie można zrobić, by wcześniej usunąć swoje dane z BIK. W przypadku rejestru BIG, po spłacie zobowiązania można poprosić bank, w którym miało się owo zobowiązanie o wykreślenie z BIG.

Raport – Zarówno w przypadku BIK, jak i BIG, raz na 6 miesięcy można poprosić o bezpłatny raport dotyczący historii swoich zobowiązań. Częstszy raport jest odpłatny, jednak nie są to duże kwoty. W BIG dodatkowo istnieje możliwość pobrania raportu z Rejestru Zapytań, dzięki któremu można sprawdzić kto przeglądał naszą historię.

Tak zorganizowany system rejestrów sprawia, że bardzo łatwo uzyskać niezbędną do podjęcia odpowiedniej decyzji informację. Oznacza to też jednak, że każde nasze opóźnienie w spłacie zobowiązania pociągnie za sobą odpowiednie do tego skutki. Warto więc na bieżąco dbać o swój wizerunek i przede wszystkim sprawować nad wszystkim kontrolę – tutaj przydatnym narzędziem są oczywiście raporty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>